príbehy

Téma: Márnotratnosť, kritika spoločnosti, duševné stavy / Technika: Serigrafia