proces  

Téma: Formovanie hmoty ako prejav ľudskej podstaty / Technika: Litografia