top of page

Redesign interného magazínu SND, pod vedením katedry vizuálnej komunikácie, ateliéru typografie na VŠVU.

Spolupráca s Karolínou Brenkusovou a Kristínou Uličnou. 

bottom of page