častice – výjavy 

Téma: Hmota, energia, priestor v sakrálnom zobrazení / Technika: Maľba