zhor

Téma: Vyhorenie, psychické stavy, fragmenty / Technika: Monotyp, suchá ihla