top of page

Vo voľnej tvorbe sa koncepčne zameriavam na témy týkajúce sa psychiky človeka a jeho správania sa v spoločnosti. Väčšina mojich konceptov má okrem psychologického aj filozofický charakter, pomocou ktorého do svojich prác vsádzam kódy a osobné myšlienkové procesy. Moja práca je autentická, expresívna, plná myšlienok a energie. Vo svojej voľnej tvorbe pracujem okrem grafických techník ako linoryt, litografia a serigrafia aj s médiami v digitálnom prostredí ako video a animácia.

bottom of page